Ein Caerdydd

Blog lleol ar gyfer prifddinasyddion lleol

Mae Ein Caerdydd yn cysgu ar hyn o bryd

Mae Ein Caerdydd yn cysgu ar hyn o bryd. Dylech chi ystyried edrych at flogiau eraill o Gaerdydd.

17 Ebrill 2016

‘Adopt a Dysgwr’ yng Nghaerdydd

Falle i chi weld stori ar Golwg360 yn sôn am syniad Hywel Gwynfryn ble mae siaradwyr Cymraeg yn ‘mabwysiadu’ dysgwr ac yn cwrdd gyda nhw’n rheolaidd er mwyn rhoi cyfle … Parhau i ddarllen

25 Ebrill 2013 · 1 Sylw

Cyfarfod i drafod ‘Y Dinesydd 24/7’, yn Chapter, Caerdydd 7/4/13

Efallai bydd y canlynol o ddiddordeb i chi: Newyddion a Chwaraeon Lleol Blogiau Adolygiadau Bwytai a Thafarndai Cymdeithasau a Mudiadau Rhwydweithiau Cymdeithasol Busnesau Lleol Digwyddiadur Os yw un neu fwy … Parhau i ddarllen

5 Ebrill 2013

Cestyll Caerdydd

Sawl castell sy yna yng Nghaerdydd? Mae’r map isod yn dangos lleoliad pob un, gyda rhai’n dal i sefyll heddiw ac eraill wedi hen ddiflannu. Mae cofnod blog Dic Mortimer … Parhau i ddarllen

17 Rhagfyr 2012

Canllaw Bach Caerdydd – llyfr hanfodol

Mae’r gyfrol newydd Canllaw Bach Caerdydd yn fy llaw – ac mae’n llyfr arbennig iawn. Mae rhywbeth i’w ddarganfod am Gaerdydd ar bob tudalen am hanes, bwyd, celf, llefydd i … Parhau i ddarllen

6 Rhagfyr 2012 · 1 Sylw

Ymweliadau rheolaidd y Fyddin ag ysgolion Glantaf a Phlasmawr.

Wrth bori drwy’r wefan ardderchog, WhatDoTheyKnow (sy’n dangos Ceisiadau am Ryddid Gwybodaeth ac ymatebion iddynt), des ar draws ymholiad i’r Fyddin yn gofyn sawl gwaith y gwnaethon nhw ymweld ag … Parhau i ddarllen

9 Tachwedd 2012 · 2 Sylw

Stephen Doughty – llythyr agored am ohebiaeth yn Ne Caerdydd a Phenarth, Cymru

Dyma copi o’r ebost dw i wedi anfon at Stephen Doughty: Annwyl Stephen Diolch am yr ohebiaeth ynglŷn â’r etholiad yn Ne Caerdydd a Phenarth. Mae rhaid i mi ddweud … Parhau i ddarllen

8 Tachwedd 2012

Drysau Agored Caerdydd 2012

Mae nifer o adeiladau a safleoedd Caerdydd yn mynd i fod ar agor i’r cyhoedd y mis hwn o dan gynllun Drysau Agored. Mewn rhai oachosion mae’n rhoi cyfle i … Parhau i ddarllen

10 Medi 2012

Trydargwrdd yn y Dwyrain Pell (Y Rhath) 20.9.12

Mae’n hawdd anghofio weithiau nad yw siaradwyr Cymraeg y brifddinas i gyd yn byw o fewn ychydig strydoedd i dafarnau”r Cornwall a’r Duke of Clarence yng ngorllewin y ddinas. Penderfynodd … Parhau i ddarllen

7 Medi 2012 · 2 Sylw

Rho dy gyfeiriad e-bost er mwyn tanysgrifio i'r blog hwn a chael gwybod am gofnodion newydd drwy e-bost.

Trwydded

Creative Commons License
Mae'r cynnwys gwreiddiol ar Ein Caerdydd wedi ei drwyddedu o dan Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License. (Gweler nodiadau ar gofnodion unigol am unrhyw eithriadau, e.e. lluniau gan bobol eraill.)
Dilyn

Derbyn pob cofnod newydd yn syth i'ch Blwch Derbyn.